BHV E-Trainingen
Inloggen BHV bedrijven

E-Training   

 

Kinder EHBO

Zeer geschikt voor een ieder die dagelijks met kinderen te maken heeft, thuis of op het werk.

 

Kinder EHBO

Kinder EHBO gaat in op de meest voorkomende soorten letsel bij kinderen.
Denk hierbij aan blauwe plekken, snijwonden, botbreuken, brandwonden etc.

Verder behandelen we onder andere de meest voorkomende acute ziekteverschijnselen, kleine ongevallen en kindermishandeling.

Natuurlijk vergeten we ook stoornissen in bewustzijn en ademhaling niet waarbij ook het reanimeren met de AED aan de orde komt.

Om onverhoopt letsel te voorkomen is er ook een hoofdstuk gewijd aan preventieve maatregelen en de ontwikkeling van het kind.

Totale tijdsduur ongeveer 3 tot 3,5 uur.