BHV E-Trainingen
Inloggen BHV bedrijven

E-Training   

 

BHV en Kinder EHBO

De ideale combinatie om uw kinderrijke (werk)omgeving veilig te houden.

 

BHV en Kinder EHBO

BHV E-Training met kinder EHBO traint u en toetst uw kennis op het gebied van:

  • EHBO bij kinderen
  • Kleine Blusmiddelen
  • Ontruiming

Kinder EHBO gaat onder andere in op de meest voorkomende soorten letsel bij kinderen, acute ziekteverschijnselen, kleine ongevallen en kindermishandeling. Verder vergeten we stoornissen in bewustzijn en ademhaling niet waarbij ook het reanimeren met de AED aan de orde komt. Om onverhoopt letsel te voorkomen is er tevens een hoofdstuk gewijd aan preventieve maatregelen en de ontwikkeling van het kind.

Bij kleine blusmiddelen worden de diverse soorten brandbestrijding en de gevaren die brand met zich meebrengt behandeld.

In het hoofdstuk ontruiming worden de diverse aspecten van ontruiming behandeld met daarbij de communicatie en communicatiemiddelen.

Totale tijdsduur ongeveer 3,5 tot 4 uur